Pro Cyklisty

Suté břehy jsou na křižovatce cyklistických tras, v přilehlé oblasti je dostatek jak asfaltových, tak lesních cest na výlety různě dlouhých tras. Typy na výlet na kole v oblasti Poorlicka naleznete samostatné záložce.

Pro vyznavače geocachingu je naše chatová osada uprostřed cyklosérie „Cyklotour“.